Location

Jozankei Manseikaku Hotel Milione
Jozankei Manseikaku Hotel Milione
http://www.bhiew3k5.preview.suite.booking.com
//maps.google.com/maps?q=Jozankei+Manseikaku+Hotel+Milione>%4042.9640464635905,141.163710951805
42.9640464635905
141.163710951805
13
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/star.png?ver=1.97.1103.870
Minami-ku Jozankei-onsen Higashi Minami 3-chome, Jozankei, Hokkaido, Japan
+81115983500
Close
Asahi-dake
asahidake
Asahi-dake
//maps.google.com/maps?q=Asahi-dake>%4043.6636111,142.8541666
43.6636111
142.8541666
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/A.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/asahidake.jpeg
Asahi-dake, Yukomanbetsu, Higashikawa, Kamikawa District, Hokkaido Prefecture 071-1472, Japan
Close
Jozankei Futami Suspension Bridge
Futamitsuribashi
Jozankei Futami Suspension Bridge
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn/doroshiryo/hashi/36_futami.html
//maps.google.com/maps?q=Jozankei+Futami+Suspension+Bridge>%4042.9638534,141.1581898
42.9638534
141.1581898
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/B.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/futamitsuribashi.jpg
Japan, 〒061-2302 Hokkaido Prefecture, Sapporo, 南区定山渓温泉西4丁目
011-211-2617
Close
Yuhidake
yuhidake
Yuhidake
//maps.google.com/maps?q=Yuhidake>%4042.9607546,141.1746599
42.9607546
141.1746599
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/C.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/yuhidake.jpg
Yuhidake, Jozankei, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 061-2301, Japan
Close
Houheikyo Dam
houheikyodam
Houheikyo Dam
http://www.city.sapporo.jp/minami/gaiyo/saihakken/1310.html
//maps.google.com/maps?q=Houheikyo+Dam>%4042.914526,141.1540901
42.914526
141.1540901
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/D.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/houheikyodam.jpg
Japan, 〒061-2301 Hokkaido Prefecture, Sapporo, Minami Ward, Jozankei, 7区
011-583-8110
Close
North Safari Sapporo
northsafarisapporo
North Safari Sapporo
http://north-safari.com
//maps.google.com/maps?q=North+Safari+Sapporo>%4042.9471613,141.2232051
42.9471613
141.2232051
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/E.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/northsafarisapporo.jpg
Japan, 〒061-2273 Hokkaidō, Sapporo-shi, Minami-ku, Toyotaki, 469−1
080-1869-6443
Close
Jozankei Farm -Fruit Themed Park-
Jozankei Farm -Fruit Themed Park-
http://www.jozankei-farm.com
//maps.google.com/maps?q=Jozankei+Farm+-Fruit+Themed+Park->%4042.934204,141.1476534
42.934204
141.1476534
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/F.png?ver=1.97.1103.870
832 Jōzankei, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2301, Japan
Close
Wild Mustangs
Wild Mustangs
Wild Mustangs
http://www.2002nit.com/wm
//maps.google.com/maps?q=Wild+Mustangs>%4042.964424,141.2368411
42.964424
141.2368411
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/G.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/wild-mustangs.jpg
114 Toyama, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2275, Japan
011-596-5040
Close
Jozankei Local Museum
jozankei localmuseum
Jozankei Local Museum
//maps.google.com/maps?q=Jozankei+Local+Museum>%4042.9616998,141.158276
42.9616998
141.158276
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/H.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/jozankei-localmuseum.jpg
4 Chome Jōzankeionsenhigashi, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2302, Japan
Close
Sapporo Jozankei Nature Village
naturevillage
Sapporo Jozankei Nature Village
http://www.sj-naturevillage.jp
//maps.google.com/maps?q=Sapporo+Jozankei+Nature+Village>%4042.9318044,141.1522142
42.9318044
141.1522142
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/I.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/naturevillage.jpg
Jozankei, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 061-2301, Japan
011-598-3100
Close
Hakkenzan Winery
Hakkenzan winery
Hakkenzan Winery
http://www.hakkenzanwinery.com
//maps.google.com/maps?q=Hakkenzan+Winery>%4042.964114,141.2325801
42.964114
141.2325801
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/J.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/hakkenzan-winery.jpg
Japan, 〒061-2275 Hokkaidō, Sapporo-shi, Minami-ku, Toyama, 北海道札幌市南区砥山194−1
011-596-3981
Close
Hakkenzan Kajuen Fruits Farm
fruitsfarm
Hakkenzan Kajuen Fruits Farm
http://www.hakkenzan.jp
//maps.google.com/maps?q=Hakkenzan+Kajuen+Fruits+Farm>%4042.963737,141.235689
42.963737
141.235689
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/K.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/fruitsfarm.jpg
126 Toyama, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2275, Japan
011-596-2280
Close
Jozankei Tourist Association
Jozankei Tourist Association
http://jozankei.jp/en
//maps.google.com/maps?q=Jozankei+Tourist+Association>%4042.9660063,141.1666779
42.9660063
141.1666779
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/L.png?ver=1.97.1103.870
3 Chome-222 Jōzankeionsenhigashi, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2302, Japan
011-598-2012
Close
Snowberry Farm
snowberryfarm
Snowberry Farm
http://www.snowberry.co.jp
//maps.google.com/maps?q=Snowberry+Farm>%4042.941717,141.227762
42.941717
141.227762
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/M.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/snowberryfarm.jpg
130 Toyotaki, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2273, Japan
011-596-1514
Close
Jozankeimikasa Ski Area
jozankeiski
Jozankeimikasa Ski Area
//maps.google.com/maps?q=Jozankeimikasa+Ski+Area>%4042.971311,141.1582967
42.971311
141.1582967
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/1/N.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/jozankeiski.jpg
Japan, 〒061-2301 Hokkaidō, Sapporo-shi, Minami-ku, Jōzankei, 北海道札幌市南区定山渓569-1
011-598-2173
Close
Karaku Ramen
karakuramen
Karaku Ramen
//maps.google.com/maps?q=Karaku+Ramen>%4042.9667421,141.1618198
42.9667421
141.1618198
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/2/A.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/karakuramen.jpg
3 Chome-43 Jōzankeionsennishi, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2303, Japan
011-598-2563
Close
Ice no Tetsujin
icenotetsujin
Ice no Tetsujin
http://www.aisunotetujin.com
//maps.google.com/maps?q=Ice+no+Tetsujin>%4042.9605919,141.2575972
42.9605919
141.2575972
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/2/B.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/icenotetsujin.jpg
6 Chome-8 Misumai 3 Jō, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2263, Japan
011-596-5966
Close
Karin Soba
Karinsoba
Karin Soba
//maps.google.com/maps?q=Karin+Soba>%4042.9561092,141.2383474
42.9561092
141.2383474
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/2/C.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/karinsoba.jpg
Japan, 〒061-2273 Hokkaidō, Sapporo-shi, Minami-ku, Toyotaki, 北海道札幌市南区豊滝420−50
011-596-3394
Close
Jozankei Daikokuya Plaza
daikokuyaplaza
Jozankei Daikokuya Plaza
//maps.google.com/maps?q=Jozankei+Daikokuya+Plaza>%4042.9647702,141.1630171
42.9647702
141.1630171
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/3/A.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/daikokuyaplaza.jpg
4 Chome-319 Jōzankeionsenhigashi, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaidō 061-2302, Japan
011-598-2043
Close
Lawson Jozankei branch
Lawson Jozankei branch
http://store.lawson.co.jp/store/097146
//maps.google.com/maps?q=Lawson+Jozankei+branch>%4042.966309,141.167269
42.966309
141.167269
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/3/B.png?ver=1.97.1103.870
3 Chome-199 Jozankeionsenhigashi, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 061-2302, Japan
011-598-2292
Close
Sunkus Jozankei
Sunkus Jozankei
http://www.circleksunkus.jp
//maps.google.com/maps?q=Sunkus+Jozankei>%4042.9666396,141.1666855
42.9666396
141.1666855
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/3/C.png?ver=1.97.1103.870
Japan, 〒061-2302 Hokkaido Prefecture, Sapporo, 南区定山渓温泉東3丁目228
011-598-4252
Close
Sapporo Okadama Airport
airport
Sapporo Okadama Airport
http://www.okadama-airport.co.jp
//maps.google.com/maps?q=Sapporo+Okadama+Airport>%4043.1106226,141.3821476
43.1106226
141.3821476
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/4/A.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/airport.png
Japan, 〒007-0880 Hokkaido Prefecture, Sapporo, 東区丘珠町
011-785-7871
Close
New Chitose Airport
airport
New Chitose Airport
http://www.new-chitose-airport.jp/ja
//maps.google.com/maps?q=New+Chitose+Airport>%4042.7925942,141.6704785
42.7925942
141.6704785
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/4/B.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/airport.png
Bibi, Chitose, Hokkaido Prefecture 066-0012, Japan
0123-23-0111
Close
Sapporo Station
train_station
Sapporo Station
http://www.jrhokkaido.co.jp/network/barrier/057/sapporo.html
//maps.google.com/maps?q=Sapporo+Station>%4043.0686606,141.3507552
43.0686606
141.3507552
13
roadmap
//cdn1.buuteeq.com/aspx/shared/images/location/Balloon/4/C.png?ver=1.97.1103.870
/upload/2059635/train_station.png
4 Chome Kita 6 Jonishi, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture, Japan
011-222-6131
Close
Jozankei Manseikaku Hotel Milione
Minami-ku Jozankei-onsen Higashi Minami 3-chome, Jozankei, Hokkaido, Japan
Jozankei Manseikaku Hotel Milione
 • Asahi-dake
 • Jozankei Futami Suspension Bridge
 • Yuhidake
 • Houheikyo Dam
 • North Safari Sapporo
 • Jozankei Farm -Fruit Themed Park-
 • Wild Mustangs
 • Jozankei Local Museum
 • Sapporo Jozankei Nature Village
 • Hakkenzan Winery
 • Hakkenzan Kajuen Fruits Farm
 • Jozankei Tourist Association
 • Snowberry Farm
 • Jozankeimikasa Ski Area
 • Karaku Ramen
 • Ice no Tetsujin
 • Karin Soba
 • Jozankei Daikokuya Plaza
 • Lawson Jozankei branch
 • Sunkus Jozankei
 • Sapporo Okadama Airport
 • New Chitose Airport
 • Sapporo Station
Jozankei Manseikaku Hotel Milione
About
Directions
Minami-ku Jozankei-onsen Higashi Minami 3-chome, Jozankei, Hokkaido, Japan